Створення освітніх стандартів професійної освіти тепер базуватиметься на компетентнісному підході. Він передбачає отримання учнями ключових, загальних та професійних компетентностей, які будуть актуальними на ринку праці та сприятимуть особистісному розвитку учня. Це зазначено в новому Державному стандарті професійної освіти, затвердженому Урядом вчора, 20 жовтня 2021 року.

«У цьому документі ми передбачили три ключових правила для створення якісних освітніх стандартів. По-перше, вони мають базуватись на компетентнісному підході, тобто передбачати здобуття учнями тих навичок, які є актуальними та потрібними для конкретної професії. По-друге, кожен освітній стандарт має містити чітко визначені показники ефективності навчання учня, тобто орієнтація на результат, а не процес. По-третє, нам дуже важливо, щоб автори стандартів передбачали умови для всебічного розвитку особистості», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Ключові компетентності, які здобуває учень закладу професійної освіти протягом навчання, є загальними для всіх рівнів освіти. Вони створюють умови для навчання особистості протягом життя. Професійні компетентності мають формуватись на основі трудових функцій, що визначені стандартом певної професії.

Новий Державний стандарт профосвіти також має оновлену структуру та змінені вимоги до освітнього рівня вступників. Крім того, він визначає коло зацікавлених сторін, які мають погоджувати створені освітні стандарти з конкретних професій.