10 сiчня 1939 року створена Сумська область. На той час до неї увiйшли 12 районiв Харкiвської, 17 районiв Чернiгiвської та 2 райони Полтавської областей. До недавнього часу область складалась iз 18 районiв та 7 міст обласного підпорядкування.
 
Після реформи децентралізації у складі Сумської області налічується 5 районів: Сумський, Конотопський, Охтирський, Роменський та Шосткинський. На сьогодні в області функціонує 51 територіальна громада: 15 міських, 15 селищних і 21 сільська.
 
Сумська область розташована на північному сході України. На півночі та сході область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Російської Федерації. На півдні і південному сході – з Полтавською і Харківською, на заході – з Чернігівською областями України.
 
Сумщина – край з багатовіковою історією, де нараховується близько 2,6 тис. пам’яток культурної спадщини: 715 – археології, 1383 – історії, 61 – монументального мистецтва, 428 – архітектури та містобудування, 22 – садово-паркового мистецтва, 2 – науки та техніки. Природно-заповідний фонд Сумської області налічує близько 300 об’єктів.
 
У промисловості області працює понад 230 підприємств великого та середнього бізнесу. Основними напрямками дiяльностi промислових пiдприємств областi є хiмiчне машинобудування, насосне та енергетичне машинобудування, сiльськогосподарське машинобудування, приладобудування та радiоелектронiка, виробництво технологiчного устаткування для переробних галузей агропромислового комплексу, для гiрничо-рудної промисловостi, для полiграфiчної промисловостi та медицини, для нафтогазобудiвної i переробної промисловостi, хiмiкатiв, кiнофотоматерiалiв, мiнеральних добрив.
У складi агропромислового комплексу областi - господарства з рiзною формою господарювання: приватно-оренднi агрофiрми, акцiонернi товариства, радгоспи. Дiють також фермерськi господарства.
 
В Сумській області проживає більше 1 млн. осіб.
Сумщина має значний промисловий, науково-технічний, освітній, культурний та творчий потенціал зі сталими традиціями та великою культурною спадщиною, багатою на визначні імена! Сотні всесвітньо відомих особистостей народилися, жили і творили на Сумщині! Тож бажаємо Сумщині розвитку і процвітання на віки.