Гендерний профіль розроблено спільно робочою групою Сумської облдержадміністрації та ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» у межах проекту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у рамках реформи децентралізації в Україні»

Гендерний профіль області – це інформаційно-аналітичний документ, який дає змогу визначити відмінності у становищі жінок, чоловіків та/або їх груп, а також наявні проблеми і потреби, і який слід використовувати для розробки прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку області та її територіальних громад.

Мета складання гендерного профілю – надати достовірну інформацію щодо відмінностей у становищі та у користуванні послугами жінок, чоловіків та/або їх груп для її використання під час розробки та реалізації гендерночутливих прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку з урахуванням гендерної рівності та підходу, заснованого на правах людини.

Гендерний профіль допомагає виявити розриви у доступі жінок та чоловіків та/або їх груп до послуг та можуть бути використані спеціалістами ОДА, ОМС, експертами при розробці прогнозних та програмних документів громади, для проведення гендерного аналізу бюджетних та обласних, місцевих комплексних/цільових програм, а також можуть використовуватись для складання демографічних, економічних та бюджетних прогнозів для області.

Гендерний профіль також містить рекомендації щодо зменшення виявлених гендерних розривів та подолання проблем по кожній сфері, у тому числі рекомендації щодо подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19 і врахування потреб та інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп.

Ознайомитися із «Гендерним профілем Сумської області можна за посиланням: http://sm.gov.ua/images/docs/2022/gender_2021.pdf