Кабiнет Mіністрів України розширив можливостi Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер її коштом пiдприємцi зможуть придбати та встановити електрогенерацiйнi установки, якi працюютъ на газу. Вiдповiдну постанову Уряд ухвалив на засiданнi 18 червня 2024 року.
 
Отриманi за програмою кредитнi кошти пiдприємцi зможуть витратити на фiнансування будiвництва та улаштування газотурбiнних, газопоршневих та бiогазових генерацiйних установок. Максимальна сума пiльгового кредиту на вiдповiднi цiлi становить до 150 млн. гривенъ, а строк кредитування становить до 10 poків.
 
Програма «Доступні кредити 5-7-9%» також передбачає можливiсть для пiдприємцiв використати кредитнi кошти на придбання сонячних та вiтрових електростанцiй, а також обладнання для накопичення електричної енергiї. Наразi Уряд переорiєнтував програму «Доступні кредити 5-7-9%» на iнвестицiйнi цiлi, зокрема, максимальну суму кредитування на фiнансування оборотного капiталу знижено до 5 млн грн. Лiмiти на iнвестиційнi цiлi залишаються без змiн, зокрема, для пiдприємств переробної промисловостi вони становлять 150 млн. гривень.
 
У межах програми вже здiйснено низку заходiв:
 
- до двох днiв (ранiше було 10) скорочено термiни видачi та погодження ТУ на приєднання споживачiв до електромереж та зменшено кiлькiсть документiв для отримання послуги;
 
- до одного мiсяця (ранiше було три) скорочено тepмін надання послуги приєднання до газорозподiльних систем та зменшено кiлькiсть необхiдних документiв.
 
Окpiм цього уряд затвердив порядок надання фiнансової державної пiдтримки фiзичним особам, якi встановлюють генеруючi установки з альтернативних джерел енергiї у домогосподарствах. Для придбання та встановлення генеруючого обладнання фотоелектричних модулiв та/або вiтрових електроустановок потужнiстю вiд l кВт до 10 кВт та установок зберiгання енергiї надаватиметься безвідсотковий кредит строком на п’ять років.